Projekt bilder på cafe/resturang vid förenings fastighet på Tjäruskär

Framöver så kommner att att läggas ut mer info ang projektet, eller kom på möterna

senast ändrar 2012-02-18 av Daniel