<br>Om Föreningen<br>

Om Föreningen

1984 bildades Kråken-Tjäruskär ideell förening. 2001 Bildar en yngre generation Kråken - Tjäruskär Byaföreningen och den gammla föreningen upptas i den nya.

Kråken - Tjäruskärs byaföreningen är en förening som arbetar för en ökad trivsel i Kråken by och Tjäruskär. Varje år så anordnar vi olika aktiviteter såsom Kajloppet. Trubadurafton. Sommarfest osv.

Vi äger fastigheten nere vid kajen med båtnedkörningsramp och planerar för att bygga om denna anläggning för att lättare kunna sjösatta båten med en personbil. Bygga en ny lägre lastningskaj för mindre båtar.

Bygdegården ligger mitt i Kråken och är utrustat med ett komplett kök, mindre & större fest sal. Bygdegården Hyrs ut året runt till medlemmar. Kontakta Sören Olofsson Planerar även att bygga till ett förråd med anslutning till bygdegården.

Föreningen genomför även olika projekt. Närmast ett projekt som dokumenterar Kråken och Tjäruskärs historia, Bättre väg ned till kråken samt bredbandsfrågan. Bevarade av farleden genom Tjäruskär är bara några frågor som vi bedriver.

Har du något som du tycker att föreningen ska driva. Kontakta någon i Styrelsen eller kom på föreningsmötena

Är du inte medlem så kostar det 150 kr enskild och familj 250 kr Kråken-Tjäruskär Byaförening Bankgiro nr:5333-8331 Clearing nr:8420

Glöm inte att skriva namnFöreningen 2009

Under 2009 har föreningen haft 3 protokollförda sammanträden under året. De har varit både styrelse och föreningsmöten. Mötena har i huvudsak avhandlat de aktiviteter föreningen ansvarar för främst under sommarhalvåret. Den 4 juli arrangerades Kajloppet och den 18 juli arrangerades den traditionella sommarfesten ute på skarsta.Den 29 augusti hölls numera traditionella "stugsista" ute vid kajen i Tjäruskär. Den 7 november mätte medlemmar ur föreningen upp byaföreningens tomt ute vid Tjäruskär.

Arbete med att dokumentera byn Kråkens historia, har under 2009 resulterat i att medel beviljas från UR-nära. Föreningen erhöll den sökta summan och kan nu fortsätta sitt arbete. Många mötet har hållits och allla har varit väl besökta. Ämnet intresserar byborna. Verksamheten bedrivs i studiecirkelform. Och ledaren har varit S-E Berg

Det finns möjlighet att hyra byastugan för privata fester. För bokning kontakta Sören Olofsson