Här är Programbladet som filer att ladda ned (för er som har program som hanterar .doc filer och vill se programbladet med bilder):
PROGRAM I...doc
PROGRAM 2013.doc

Planerade aktiviteter under året 2013:


Månadsmöten

Det finns ett beslut om att månadsmöten tills vidare skall

hållas första söndagen i mars, juni, september och december.

(Tidigare gällde första tisdagen i respektive månad).

Lördag 6 juli, kl. 12.00

Kajloppet. Spring, jogga eller gå kajen - vändplan ToR

ca 3,8 km. Indelning i 6 klasser. Startavgift vuxna 40:-

barn/ungdom 20:-

Anmälan 11.30 – 11.55 vid startplatsen.

Lördag 13 juli kl. 19.00

Sommarfest på kajfastigheten.

Vecka 29 - Utställning

I samband med att Järnäs by firar ”Järnäsbrevet 600 år”

kommer vår förening att åter visa vår dokumentation

”Kråken-Tjäruskär i ord och bilder” under vecka 29

(Hemvändarveckan). Visningen sker i bygdegården.

Lördag 31 augusti kl. 19.00

Stugsista på kajfastigheten.

Lördag 23 november kl. 19.00

Trubadurafton i bygdegården.

Sjösättningsramp

Medlem i föreningen betalar 100:-/år i avgift och får då

nyttja rampen obegränsat.

Den som inte är medlem betalar 200:-/år eller 50:-/tillfälle.

Avgift kan betalas via Bankgiro 5333-8331 eller i särskilt

inkast i husvägg på kajfastigheten.

Oavsett betalningssätt – ange betalandes namn. TACK !

Medlemmar

Det senaste året har vi haft 65 betalande medlemmar, men

eftersom många av dessa betalt för hel familj, kan vi nog

räkna med att det verkliga medlemsantalet är runt 100.

Om du också vill bli medlem – hör av dig till någon i

Styrelse

Medlemsavgifter

150:-/år för enskild medlem och 250:-/år för hel familj.

Medlemsavgifter betalas till Bankgiro 5333-8331. TACK !

Medlemsförmåner

Bygdegården kan hyras för privata tillställningar som

födelsedagskalaset, bröllopsmiddagen o. dyl.

På köksavdelningen finns porslin för 60 gäster samt i

övrigt full köksutrustning.

Den som är medlem betalar 250:-/dygn.

För icke medlem blir kostnaden 500:-/dygn.

Den som vill hyra kan höra av sig till Sören Olofsson

på tel. 0930-46023.

Styrelse

Mats Forsman ordförande 0930-46075

Margit Åsberg sekreterare 076-812 30 17

Catrin Moström kassör 070-585 19 45

Daniel Eriksson 070-244 87 00

Göran Åsberg 0930-46026

Rose-Marie Brontén suppleant

Sören Olofsson suppleant

Hemsidan

Besök gärna föreningens hemsida. Där finns en hel del

info om området Kråken-Tjäruskär och föreningens verksamhet. Gå in på www.krakenby.se